Az erőszakosság relativitásának elmélete

Irodalom

Angelusz Róbert (1983) Kommunikáló társadalom. Budapest: Gondolat Könyvkiadó.

Arnason, Johann P. (1997) Social Theory and Japanese Experience – the Dual Civlization. London: Kegan Paul International.

Butler, Anne (2002) „Aquatranssexuals and the People Who Love Them”. http://www.ratspace.net/otaku/osempap.html letöltés ideje: 2003. IX.20.

Collinson, Ellie (2002) Stories of difference: an examination of Japanese Shoojo manga and the relationship between gay men and sraight women. Undergraduate thesis. Colorado College. forrás: www.corneredangel.com/amwess/stories_of_difference.doc letöltés ideje: 2003. VIII. 06.

Csepeli György (2001 cop. 1997) Szociálpszichológia. Budapest: Osiris.

Darzen, Partick (2003) Anime Explosion. California: Stone Bridge Press

Dunai Péter (2002) „Kortünet a tabusértés”. Népszabadság, február 19.

Gerbner, G. (2000) A média rejtett üzenete. Budapest: Osiris–MTA-ELTE Kommunikácielméleti Kutatócsoport.

Hess, Robert et al. (1985): „Family Influences on School Readiness and Achievement in Japan and the United States”. In: Steveson, Haold et al. (eds) Child Development and Education in Japan. New York: W.H. Freeman and Company

Hidasi Judit (1999) Na és, hogy tetszik Japán? Budapest: Terebess Kiadó.

Hirsch Tibor (1998) „Erőszak és multi-kulti”. Népszabadság, november 27.

Horváth Gy. László (1999) Japán kulturális lexikon. Budapest: Corvina Kiadó

ItoŻ, Nobuo et al. (1980) Japán művészet. Budapest: Corvina Kiadó

Iwata, Ju’nichi & Watanabe, Tsuneo (1989) The love of the samurai:a thousand years of Japanese homosexuality. London:GMP Publishers Ltd.

Kodansha Encyclopedia of Japan (1983) Tokyo: Kodansha.

Lent, John A. (1989) „Japanese Comics”. In: Kato-Powers (ed.) (1989) Handbook of Japanese Popular Culture. New York: Greenwood Press. pp. 221–243.

Lent, John A. (2000) „Animation in Asia: appropriation, representation, and adoption or adaptation.” http://www.latrobe.edu.au/www/screeningthepast/firstrelease/fr1100/jlfr11c.htm letöltés ideje: 2000. XI. 01.

Power, Thomas G. et al. (1992) „Childrearing Patterns in Japan and the United States: A Cluster Analytic Study”. International Journal of Behavioral Development vol. 15. no. 2. pp. 185–205.

Vihar Judit (1994) A japán irodalom rövid története. Budapest: Nemzeti Tankönyv Kiadó.

Watts, Alan W. (1997) i. Budapest: Polgár Kiadó

Oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8 9