Miért játszik velünk?

Beszélgetés Jankovics Marcellel – részlet

[…]
Zalán Vince: Készséggel elismerem az érzelmi hatás fontosságát. Mégis: milyen „absztrakciós fokú” animációs nyelvezet illenék Madáchhoz? Intellektuális nyelvezet, vagy oldottabb? Mik a nyelvi határok?

Jankovics Marcell: Nemcsak realista, de bizonyos mértékig naturalista is vagyok. Ezen azt értem, hogy befogadhatóvá kell tennem a filmet, s nem „etethetem” a nézőt 150 percen át absztrakt képzőművészettel. Ezért azokat az eszközöket kell használnom, amelyek jellegzetesen a modern film eszközei, de jórészt már általánosan elfogadottak is, ha tetszik, kommerszek. A példa tehát a képregény. Ahogyan Lichtenstein használja a képregényt a művészetben, idézőjelbe rakva, ugyanúgy használom én a képregény világát a Falanszterben, a Spielberg-filmek motívumait az űrben stb. Így talán az egyszerűbb lelkekhez is eljut Madách, a közönség intellektuális része pedig észreveszi, megérzi, hol van ebben a szarkazmus.
[…]

Zalán Vince
Filmvilág
1992. szeptember

A teljes cikket itt találjátok!