Azok a csodálatos rajzfilmesek

Azok a csodálatos rajzfilmesekrészlet

Nemrég került a kezembe a Pannónia Filmstúdió egyik belső kiadványa, mely ugyan jelenleg csak az Animációs könyvtár hatodik darabjaként látott napvilágot, de meggyőződésem szerint általánosabb érdeklődésre is számot tarthatna. A kétkötetes könyv címe: Azok a csodálatos egerek… – Az amerikai rajzfilm története. (Fordította: Balkav Fruzsina, a fordítást szakmailag ellenőrizte: Nepp József.) A szerző, Leonard Maltin a leghíresebb rajzfilm-stúdiók és -rendezők munkásságának avatott ismerője, s nem minden tanulság nélkül való, ahogyan felvázolja a fiatal műfaj történetét és diagnosztizálja jelenlegi helyzetét. Eszmefuttatásai már csak azért is tanulságosak lehetnek számunkra, mert a rajzfilm nálunk még korántsem jutott túl azokon a – műfaji sajátosságokból, szemléletbeli problémákból és üzleti megfontolásokból származó – gyermekbetegségeken, amelyeknek következményei jól lemérhetnek az amerikai rajzfilm jelenlegi helyzetén.
[…]
Maltin lépten-nyomon utal arra, hogy rajzfilmes szemléletét – legalábbis kezdetben – nem a képzőművészeti „grand art” befolyásolta, hanem a tömegművészet egyik jellegzetes terméke: a képregény. Az első rajzfilmkészítők képregény-rajzolók vagy éppen művészileg képzetlen, rajzolni szerető emberek voltak, s ők nem valamilyen művészi hitvallás nevében kerültek közel például a szürrealizmushoz, hanem azért, mert mindenáron új utakat kerestek a humoros hatások megteremtéséhez.
[…]

(Leonard Maltin: Azok a csodálaton egerek… – Az amerikai rajzfilm története. – A Pannónia Filmstúdió kiadványa, 1985.)

Szemadám György
Filmvilág
1986. június
Könyv rovat