Lenyűgözően alapos és dekoratív információforrás

Csernobil és Pripjaty történetét az utóbbi időben több médiumon sikerrel feldolgozták, filmsorozatban, könyvben, képregényben is sikerült plasztikusan az emberek elé tárni azt az összetett borzalmat, ami 1986 óta máig hat. A napi média fénytörésében úgy látszik, minden rendben. A természet visszafoglalja, ami az övé, a sugárzás hatását túlbecsülték, a farkasoknak és nyulaknak egy-egy fejük van. Külön-külön. Az emléket a hetvenes-nyolcvanas évek fordulójának környékén születettek gyerekkori zárványként őrzik, a korábban világra jöttek felnőttkori rettenetként. Évekig volt minden szinten beszédtéma a volt Szovjetunió területén, Kijevtől 110, Debrecentől 800 kilométerre felrobbant négyes blokk. Biztosan nincs minden rendben, és jó darabig nem is lesz.

Matyáš Namai harmincegy éves cseh képregényalkotó magyarul és angolul szinte egyszerre megjelent Csernobil – Az atomváros bukása című képregénye az elmúlt időszak hasonló munkáival együtt, melyek az erőműben dolgozók és a környéken lakók szempontjából mutatták be az eseményeket, dramatizált dokumentarista jellegű mű. Ahogy a bevezető szöveg írja:

Az alábbi mű szemtanúk tanúvallomásain, történelmi dokumentumokon és nemzetközi szervezetek hivatalos statisztikáin alapul. A megjelenített sorsok vagy ezekben szerepelnek vagy több korabeli beszámolóból vannak összegyúrva.

A kötet a radioaktív sugárzás szemléletes referenciatáblázatával nyit, a közvetlenül érintett terület térképével és Pripjaty stilizált várostérképével. Ez az informatív közlésmód időnként visszatér, például Szecskó Tamás szabadkézi művészi-műszaki illusztrációira emlékeztető kivitelben átnézetes rajzot látunk az erőműről. A kiadvány száz plusz oldala erős szerzői vízióval rendelkezik. Az érzelmek nincsenek kiemelt helyzetben, így hiányoznak a szuperközelik, az elbeszélés leíró jellegű. Ezt a leíró jelleget nem spórolva se szocreál-jellegű kompozíciókkal, se kifejezetten változatos, mégis következetes plánozással, építménnyel, a kötet kék és sárga (Ukrajna) kétszínnyomást imitáló, stilizált színezésével Matyáš Namai mindent leír, azaz megmutat. Külön világokat egy világ keretében – a tárgyi környezettel együtt dolgozókét, betegekét, családtagokét, az egyszerű és a különleges alakulatok munkáját, a vezetők és a vezetők vezetőinek árulását az emberek és a világ felé. Állást nem foglal, a narráció bölcsen érzelemmentes, a lírai én nézőpontjával nyilvánít részvétet, a bemutatott áldozatokkal, szereplőkkel, sorsokkal, a mű dramaturgiájával, a záró, rezignált optimizmussal. A kötet szerzői és oktató jellegű egyszerre, inkább a tudományok – főleg a fizika és a több téren becsatlakozó szociológia felé billentve a mérleget, azzal együtt, hogy az együttérzés a fentebb írt módon megmutatkozik.

A Csernobil – Az atomváros bukása könyvtárakba, iskolákba, nemzetközi szervezetekhez, és magánkönyvtárakba is illő, kötelező olvasmány-jellegű kiadvány a Troubabour Book kiadótól, mind a téma iránt frissen érdeklődőknek, mind a témát már ismerőknek több évnyi háttér- és előmunkát sejtető, lenyűgözően alapos és dekoratív információforrás – képregényben.

Lénárd László

Cím: Csernobil – Az atomváros bukása
Szerző(k): Matyáš Namai
Kiadó: TROUBADOUR BOOKS
Ár: 7499 Ft
Formátum: puhafedeles kötet
Terjedelem: ? oldal
Megjelenés: 2024.05.12.
Megvásárolható: Könyvesboltok
Online vásárlás: a kiadó honlapján...