Rejtő Legendárium – Láthatatlan Légiós

Éppen négy évvel ezelőtt adtunk hírt először a Rejtő Legendárium projektről, amit azóta is fejlesztenek alkotóik, sőt mi több, lassan a célegyenesbe fordulnak vele!
Ám az utolsó lökés még hiányzik a pályára álláshoz, ezért most közösségi finanszírozást indítanak az Indiegogo-n:

Képregény Rejtő Jenőről, főszerepben Rejtő Jenővel. Indiegogo kampány indul a Rejtő Jenő életét megképregényesítő Láthatatlan Légiós kiadvány elkészültéért. Az író halálának 75. évfordulójára tervezett, 120 oldalas legendáriumban Pozsgay Gyula grafikus kelti életre Rejtő Jenő alakját, Boruzs Gergely Gábor forgatókönyvíró munkái alapján.
Rejtő Jenő a magyar irodalom egyik legtitokzatosabb alakja. Életútja – akárcsak később papírra vetett hőseié – regénybe illő fordulatoktól hemzsegő kaland. Tanult színészetet és ökölvívást, dolgozott titkárként és kazánfűtőként, lapátolt havat és ragasztott tapétát. Huszonévesen bejárta egész Európát, üres zsebbel csavarogva végig a kontinens minden zugát. Megismerte a hontalan kalandorok életét, a kikötők alvilágát, időnként a vöröslámpás negyedek keményöklű gavallérjainak társaságában múlatta az időt. Az író élettörténetét ismerők szerint ekkor gyűjtötte össze azt a színes és páratlan élményanyagot, ami későbbi regényalakjai megformálásában segítette.
Utazásáról tények és adatok nem, csak hiányos naplórészletek, félbehagyott novellatöredékek tanúskodnak, néhány legendával és anekdotával elegyesen. A Láthatatlan Légiós című albumba ezekből a
történetekből kovácsoltunk össze egy csokorra valót, kiegészítve a rajongók által életben tartott legendák legismertebb darabjaival. A valós alapokon nyugvó, de fikciós elemeket is tartalmazó
legendárium a születésétől a munkaszolgálatban bekövetkezett haláláig követi végig Rejtő életét, a tények mellett a fennmaradt anekdotákat és legendákat kovácsolva képregényes formába.
A kötet képanyaga már részben elkészült, a támogatást grafikai munkák befejezéséhez, valamint az utómunkák és nyomdaköltségek finanszírozásához gyűjtik a szerzők. A legendárium mellett rengeteg
kiegészítő, poszter, kártya, és a kiadvány egyedi tartalmú változatai állnak a támogatók rendelkezésére.

További információk a rejtolegendarium.hu oldalon, illetve a kiadvány Facebook oldalán találhatóak.

Az indiegogo kampány pedig itt érhető el.