Másfél évtized krónikája – Szedd össze magad

Anna Krztoń három évig készített műve, a Szedd össze magad nem hétköznapi képregény. A Szépirodalmi Figyelő legújabb kiadványának fénytörésében a hétköznapi élet természetes mozzanatai különlegessé transzformálódnak, rendkívülivé válik egy generáció egy csoportjának mindennapos élete. Közhely, hogy jó művekben az egyediség és egyetemesség kéz a kézben járnak, Krztoń művében ez az élmény szinte tapintható, annyi, a műben lejegyzett jelenségnek van egyedi (csak velem történhet meg), és egyetemes (a világon mindenkivel megtörténik) dimenziója.

A szerző vérbeli krónikás. A kilencvenes-kétezres évektől kezdődően másfél évtizedet mutat be több mint kétszáz oldalon keresztül. Kamaszkortól kora felnőttkorig vezeti az olvasót saját és környezete tárgyi és intellektuális háttere előtt, életének epizódjait vasalva vagy varrva a szövetre, mint egy-egy matricát vagy felvarrót. (Van még olyan, hogy felvarró?) Ezt a hátteret természetes módon használja, úgy kerülnek említésre a világ legnevesebb szerzői Hesse-től, Verlaine-től Vonneguton és Miyazakin át Herbertig vagy Dickig, ahogy levegőt vesznek a szereplők. Az „alternatív szubkultúra” műveltségi közegének láttatása (képen, szóban szereplő filmek, bandák, könyvek, képregények, művészeti alkotások) fájdalmasan emlékeztetnek arra, mennyire izgalmas és pezsgő volt a világszellem kamaszkori felfedezése, az énkeresés közben komplett galaxisok nyíltak mindenfelé, és arra is, amikor nincsenek műfaji határok, magától értetődő módon az egész bolygó művészeti termése, közös európaiságunk vagy inkább globalizáltságunk alakítja ki az egyén világszemléletét. Időutazás és generációs kapocs is, hiszen mi, hetvenes évek közepén születettek éppen ezeket a könyveket olvastuk, zenekarokat hallgattuk, mint a műben ábrázolt, időben eltolt generáció.

A Szedd össze magad fő témája a szereplők családi háttere, az ebből fakadó traumák, és a barátság. A mű nem egyszerű krónika, fókusza(i) van(nak), egyszerre (slice of life) egytálélet-képregény, azaz egy életszakasz alapos bemutatásába sűríti egy korszak általános hangulatát, másrészt graphic medicine, terpápiás graphic novel, azaz több szereplő klinikai depressziójának történetét is alaposan dokumentálja (levelek, beszélgetések), kivesézi, és megpróbál megoldást – vagy legalábbis pozitív példát találni.

Szorongás: a lírai én alapélménye. A jól ismert generalizált szorongás mellett főszereplőinknek nagyon erős a szorongása a társas kapcsolatoktól, gyakran éreznek (sokszor alaptalan, néhányszor jogos) féktelen aggódást a másik életéért. A szorongás háttere Anna Krztoń esetében se csak a család, hanem implicite az egész miliő, a hatalom, amely mindig, és egyre jobban sematizálná polgárait, a pusztuló környezet, az önzőség, a bigottság, az egyed számára érthetetlenül megnyilvánuló „rossz”. Megjelenik a frusztráció, a megváltoztathatatlanul szakadék felé guruló (gurított) Földért érzett aggodalom, zsigeri félelem saját és egyetemes jövőnktől.

Ezzel az erővel szemben hat a vágy a szabadságra, bármit is jelentsen a szabadság, családdal történő szakítást, konvencióktól való függetlenedést, egyebet.

A mű mély életbölcsességet sugall, a szerző nem tolja magát előtérbe, saját életének, kapcsolatainak csak vázát észleljük, inkább olyan, mint egy lelkiismeretes, aggódó anyácska, aki saját sorsát mások életének tükrében látja, elsődlegesek a baráti kapcsolatok, az értük való aggódásból levezethető empátia, és a lengyelek szótárában erős jelentéssel bíró szolidaritás, közösségvállalás. Bár három-négy barátnő története, kikerüli, hogy női történet legyen, ezek az életesemények bárkivel előfordulhatnak, és elő is fordulnak. Aki járt már pszichiátrián, láthatja, hogy nem a biológiai vagy társadalmi nemtől függ a legtöbb probléma, hanem az elhagyatottságtól, meg nem értettségtől, túl erős szülői kontrolltól, sok összetevős képletekből rajzolódnak ki az egyetemesen egyedi szenvedéstörténetek.

A mű rendkívül arányos, önirónia, humor, mély érzelmek, dráma és erős szellemi hatás érvényesül egyszerre. Anna Krztoń és társai az átlag olvasóhoz hasonlóan nem kispolgárok, hanem kisemberek, így problémáikkal nagyon könnyű azonosulni.

A Szedd össze magad 2018-ban elnyerte a Lengyel Képregény Szövetség legjobb forgatókönyv-díját, és a befogadónak általában is olyan Eisner-díj-érzete van olvasás közben, korszerű, mégis időtlen emberi történet, mely megérinti a szellem és lélek mélyebb rétegeit.

Művészeti oktatásban részesülők számára kötelező olvasmány, egyébként is az elmúlt évek egyik legnagyszerűbb magyar nyelvű megjelenése ez a szép kiadású, többszöri olvasásra, elmélyülésre alkalmas, hosszan tartó hatású kötet.

Lénárd László

Cím: Szedd össze magad
Szerző(k): Anna Krztoń
Kiadó: Szépirodalmi Figyelő
Ár: 4200 Ft
Formátum: puhafedeles kötet
Terjedelem: 270 oldal
Megjelenés: 2021.04.23.
Megvásárolható: Közvetlen a kiadótól
Online vásárlás: kepregenymarket.hu