A képregény és a film közös története

A képregény és a film közös története

Amikor magyar vonatkozású képregényes rendezvényen járok, szinte minden esetben csak addig tart ki a türelmem, amíg el nem kezdődik a pódiumbeszélgetés arról, hogy művészet-e a képregény. No, ekkor kell felállni és továbbandalogni. Mert egyértelműen az. Ha bármiről beszélni akarunk, akkor ebből kiindulva kell tennünk. Nemzetközi konszenzus van akörül, hogy a képregény igenis művészet, amelynek – akárcsak az összes többinek – létezik a maga ponyvája, a maga minőségi szórakoztatóipari vonulata, vannak elvont, művészi ihletésű darabjai, van alternatívnak mondott irányvonala és a maga kikristályosodott világirodalma is. Varró Attila Kult-Comics című kötetében nem tesz különbséget ponyva és minőségi képregény között, a gyűjteményben bemutatott harminc mű és alkotó sorában egyaránt találhatunk a tömegkategóriába sorolhatóakat, kiemelkedő művészi teljesítményeket, de a műfajelméletet és a világirodalmat is megismerhetjük belőle.

A válogatás már első ránézésre is határozottan érdekes. Mégis egészen furcsa érzés úgy olvasni az európai képregényről, hogy közben nem esik szó benne a belga Hermann Huppenről vagy az amerikai szerzőket bemutató fejezetben Art Spiegelmanról. Pedig, ha már a kötet címében is hangsúlyozzuk, hogy kultikus művekről kívánunk szólni, akkor ezeket a szerzőket nemigen lehet megkerülni. Ez persze nem vonja kétségbe Varró szakértelmét, inkább a válogatás szempontjára utal: abból válogat, ami épp megjelenik, ami friss a piacon. Ellenben Varró ismertetői sok esetben alaposabbak is, mint kellene: egyes részleteiben ugyanis mintha elveszne a név- és adathalmok sorjázásában, s ilyenkor ismertetői unalmasakká válnak.

A szerző a képregény és a film művészetének összehasonlító elemzésére vállalkozott. Ily módon a filmművészetet hívja segítségül ahhoz, hogy a képregényes nyelvezet sajátosságait feltárja a műfajt nem ismerő, ám befogadására nyitott olvasója előtt. Elismeréssel mondom: sikerrel teszi. Ismertetői elsődlegesen a Mozinet Magazin számára készültek, ahol 2004 szeptember óta publikálta most kötetbe gyűjtött írásait. A sorozat folytatódik, így valószínűleg a könyvnek is lesz második kötete.

SZPA
Magyar Hírlap
2007. július 25.