A képregény szükséglete

Jegyzetek

1. Talán az is segítette a párbeszéd beköltözését a képbe, hogy könnyebb lett így a képregény nyomdatechnikai kivitelezése? Nem kellett többé ügyelni arra, hogy a megfelelő kép alá a megfelelő szöveg kerüljön, ami bizony nem mindig sikerül. A szóbuboréknak egyébként a filaktérion (szentképekhez mellékelt, keretbe foglalt szent szöveg) az őse.
2. La verbal dans les bandes dessinées, Communications, 15, 1970.
152.1.
3. Vö. szerző: A mindennapi tudat művészetképe, in: A közhely természetrajza, Bp. 1973.
4. Television and the Patterns of Mass Culture, in: Mass Culture, B. Rosenberg, D. M. White szerk., The Free Press, New York, 1964. 1964. 487 – 488. 1. jegyzet.
5. A valószerű, amelyet nem tudunk kikerülni, in: Strukturalizmus I., Bp. 1971. 67. 1.
6. „Azt a személyt, aki készpénznek veszi a képregényt, és intenzíven érdeklődik iránta, csodabogárnak tartják (37 éves liftkezelő). Igen, anyámmal és a kisfiammal gyakran megbeszéljük a comicsokat, de csak úgy mellékesen, nem kapunk hajba miattuk. Van egy barátom, aki a körmét is lerágja, annyira izgatja, hogy vágja ki magát Dick Tracy a bajból.” Leo Bogart: Adult Talk About Newspaper Comics: in: Sociology and Everyday Life, M. Truzzi szerk., Prentice Hall Inc., Englewood CIiffs, New Jersey, 1968. 89-90. 1.
7. Tanulságos ebből a szempontból P. Fresnault-Deruelle: Dessins et bulles, Bordas, Paris, 1972. 88 – 89. 1. Kiderül, hogy a legtöbb képregény kollektív munka eredménye.
8. Bogart, i. m. 92. 1.
9. A „sophisticated giccs”-ről bővebben ld. szerző, i. m.

Hernádi Miklós
Gellért Endre: A képregény története, első (bevezető?) fejezet
A Tömegkommunikációs Kutatóközpont kiadása
Budapest, 1975

Eredeti megjelenés:
Hernádi Miklós
Híd
1978. 11. szám (november)
1359-1378. o.

Oldalak: 1 2 3 4 5