Enki Bilal: Négy?

A SZÖRNY ÉBREDÉSÉ-ben Nike Hatzfeld harminchárom éves, amikor legendás, túlfejlett emlékezőképessége élete első napjaiba repíti vissza. 1993-at írunk. Jugoszlávia haláltusáját vívja, boszniai szerb gránátok záporoznak a szarajevói kórházra. Nike megosztja ágyát és első napjait a szintén árva Amirral és Leylával. Élete hirtelen fordulatot vesz, amikor rábukkan emlékei között, hogy tizennyolc naposan megesküdött, „örökké vigyázni fog rájuk”.

1993 emlékképei és a 2026-os valóság összefonódik, egy apokaliptikus, obszkurantista vallási örvénybe sodorva Nike Hatzfeldet. Hátborzongató eseménysorozat rázza meg a bolygót, rengeti meg a világot és demokráciáit, a „legfelsőbb gonosz megtestesülésének” önmagát kikiáltó Optus Warhole irányítása alatt.
Miközben Nike és Leyla egymásra találnak, a kirakós kiegészül egy negyedik elemmel, Szásával,
akit a szerelem sodor Amir mellé.

A DECEMBER 32-ben az emberi alapanyaggal dolgozó Optus Warhole, a Legfőbb Gonosz Művészévé változik. Kész mindennel játszani és mindent kijátszani, a tátongó ûr és az emberi sorsok érdeklik, leginkább kedvenc szereplői: Nike, Leyla, Amir… és Szása.

A PÁRIZSI RANDEVÚ címében arra utal, hogy Nike ígéretéhez hűen megpróbálja megtalálni
az 1993-as szarajevói árvákat, és úgy tűnik, mindez sikerülhet is…

De végül a NÉGY? az utolsó felvonás, ahol véget ér Nike küldetése.
A hangvétel rendhagyóan bensőséges, messze már a SZÖRNY ÉBREDÉSE és a DECEMBER 32 vadsága, a súlyos emlékektől való megszabadulás, az egyensúly, a túlélés és a szerelem elérésének vágya zárja le a kötetet. Paradox módon, az utazás végére (a tetralógia 1995-ben indult útjára) a lezárás nyitottsága felfedi a realista hátteret, ami eddig háttérbe szorult.

A Szörny-tetralógia három szálon bontakozik ki. Nike, Leyla és Amir, a világ különböző tájain
szétszórtan élô szarajevói árvák története elsősorban az emlékezetről szól. Egyéni és kollektív
emlékezetről, amelyben keverednek Enki Bilal szülőhelye, Jugoszlávia szétesésének „írott” képei
(egy olyan országé, amely alig néhány évvel eltűnése után, máris kikopott emlékezetünkből), valamint a múlt, a jelen és a jövő összemosódó „festett” képei.
Az emlékezet segítségével Bilal a jövőt kutatja. Egy lehetséges jövőt, amelyben a Balkán emlékezetét kiterjeszti az egész világra, hiszen ez a világ minden, amink maradt.