Pulitzer-emlékdíjat kapott Marabu!

Három újságírót, illetve egy-egy karikaturistát és alkotóközösséget jutalmazott magyar Pulitzer-díjjal vasárnap Budapesten a Joseph Pulitzer Emlékdíj Alapítvány kuratóriuma.

A 17. alkalommal átadott kitüntetést „életmû” kategóriában Róbert László újságíró vehette át. A méltatás szerint Róbert László a zsurnalizmus minden ágában felkavarót és izgalmasat tudott létrehozni. Televíziós dokumentumfilmek, könyvek, rádióriportok fémjelzik nevét, sokoldalú folyóiratszerkesztõ.

„Sajtó és médiatörténet” kategóriában Széchenyi Ágnes irodalom- és sajtótörténész részesült az elismerésben, aki „egy személyben irodalmár, kutató és oktató sajtótörténész, a minõségi újságírás elkötelezettje”.

Bojtár B. Endrét, a Magyar Narancs fõszerkesztõjét „publicisztika” kategóriában díjazták Emlékjelvény; Ki kell mennem és A tökéletes bûntény címû írásaiért.

A Marabu néven rajzoló Szabó László Róbertet „képi megjelenítés” kategóriában jutalmazta a kuratórium. Mint a méltatásban elhangzott, politikai karikatúráiban igyekszik az eseményeket, ellentéteket, szekértáborokat kívülálló távolságtartással szemlélni. A rajzok fõ üzenetének nem a voksolásra buzdítást, hanem a gondolkodásra ösztönzést tartja.

Az „alkotóközösség” kategória díjat az 1989-ben indult 2000 címû irodalmi és társadalmi havilap szerkesztõsége kapta. Az elismeréseket Sipos Lajos egyetemi tanár, kuratóriumi elnök adta át.

A Magyar Pulitzer Emlékdíj – amelynek névadója, Pulitzer József 1847-ben született Magyarországon – sok szempontból hasonló, mûködését tekintve azonban független a New Yorkban évente átadott elismerésektõl.

A magyarországi emlékdíjat – a Pulitzer-örökösök hozzájárulásával – Fábry Pál, New Orleansban élõ magyar üzletember alapította 1988-ban azzal a céllal, hogy a kelet-közép-európai rendszerváltozást követõen elismerést kapjanak a kimagasló szakmai teljesítményt felmutató magyar újságírók.

Forrás: index.hu