Képregények kultúraközi áramlatokban

A Hungarocomixon is kapható lesz Maksa Gyula médiakutató második, képregényeknek szentelt kötete a Változatok képregényre után.

A Változatok képregényre médianarratológiai szempontból tárgyalta a képregény közegének sajátosságait és mediatikus ötvözetét. Jelen kötet a transzkulturális fejleményekre és sajátos kommunikációs használatokra helyezi a hangsúlyt: az itt olvasható tanulmányok képregények de- és rekulturalizációs, illetve de- és relokalizációs folyamataira koncentrálnak.

Facebook Hozzászólások